Missie

Financieel

  • Jaren geleden heeft onze club zwarte sneeuw gezien. Elke doelstelling moet verwezenlijkt worden binnen een gezond financieel kader. Elke vorm van onverantwoord risico moet worden uitgesloten.

 

Sportief

  • We willen jeugdspelers een goede jeugdopleiding geven. Het is onze doelstelling zoveel mogelijk gediplomeerde en bekwame trainers aan te werven om deze opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. De drijfveer is om spelers fysisch, technisch, tactisch en mentaal zich te laten ontwikkelen als voetballer.
  • Na de jeugdopleiding (na U17) willen we een verankering van onze eigen jeugd in de seniorenteams. Zo dient er elk jaar verplicht 1 jeugdspeler per 10 spelers van de seniorenkern door te schuiven van de U21 of U17 naar de seniorenkern. Zo zullen er bijvoorbeeld op een kern van 30 spelers, elk jaar minstens 3 jeugdspelers verplicht doorschuiven naar de kern.

 


Sociaal en maatschappelijk

  • Dynamo heeft steeds de naam gehad van een club waar plezier op en naast het terrein enerzijds, en de corebusiness voetbal anderzijds hand in hand gingen. We willen deze kernwaarde omarmen en verderzetten.
  • Iedereen is welkom op Dynamo Beervelde, maar respecteer ook onze identiteit en het uitgeschreven intern reglement.
  • Het gedrag van de speler staat voorop. Respect voor zichzelf en anderen staat boven alles.